Spajanjem na administracijski dio stranice radi se tako da se u link stranice doda /wp-admin/

http://www.thinksmart.hr/wp-admin/



Unosom user namea i šifre ulazite na stranicu.