Kod dizajna je bitno paziti na standardne aspect-ratio dimenzije fotografija. 


Standardi fotografija u principu su vezani za aspect-ratio tj. kako se smanjuju veličina i širina po određenim pravilima foto-struke. Postoji nekoliko standarda i bilo bi dobro (zbog jednostavnosti kasnijeg održavanja) držati se umanjenih dimenzija tih standarda:


3:2 (klasična fotografija)

500x333

400x267

300x200


4:3 (standard monitor)

1440x1080 

1280x720

500x375

400x30016:9 (HD video format)

1920x1080 

600x338

500x281

400x225

355x200


Kod obrade i uploda fotografija na web bitno je znati da Wordpress 

svaku uplodanu fotografiju kod samog uploda smanjuje na sve potrebne dimenzije (ili barem na osnovne koje Wordpress ima). Ono što je ključno je da su kod uploda fotografije one od minimuma potrebnih da se prikazuje na sajtu! 


Bitno je da ako je dimenzija koja se prikazuje na stranici 629x527px - tada dimenzija fotografija koju upladamo mora biti veća od toga na način da kad računalo smanji fotografiju u širinu na 629px mu visina bude viša ili jednaka od 527px. U protivnom će slika biti okinuta ili pikselizirana. 


Najsigurniji ste ako fotografiju uplodate u standardnom formatu i to odaberite najveću traženu (a to je 1920px za fotografije koje u širinu idu preko cijelog ekrana)


Ovo su nekakvi standardi dimenzija:

Full HD 16:9 1920×1080 pixels

4:3 1920x1440px

3:2 1920x1280px


Server će velike fotografije i sam smanjiti na 1920px (širina ili visina), ali opet problem je ako je fotografija prevelika, a dopušteno je uplodat fajlove velike do 10 MB.


Ukoliko je fotografija u nestandardnom formatu ili je morate smanjiti jer je prevelika pokušajte onda da jedna od dimenzija ne bude manja od najmanje gore opisane.


Računalo će zatim uzeti unesenu fotografiju i odrezati je prema donjim dimenzijama, napravivši 7-8 fotografija od jedne (čak i više jer računalo radi i poseban web format i dodatnu optimizaciju).


Recimo da smo na stranici definirali ove dimenzije: 

'feature_prikaz_sitni', 349, 180

'feature_prikaz_mali', 535, 461

 'feature_prikaz_srednji', 629, 527

'feature_prikaz_veliki', 828, 555

 'velike_fotografija', 1089, 642

 'portrait_galerija', 677, 833

 'fullscreen_galerija', 1920, 764


Kad uplodate fotografiju 1920x1280 računalo će napraviti sve dimenzije i to tako da će prvo napraviti resize fotografije na visinu ili širinu, a zatim odsjeći rubove (namješteno je da reže/cropa po sredini):


Evo kako to izgleda na serveru nakon uploda : 


Obratite pažnju na veličinu fotografije u originalu (testna.jpg) i obrađene (ove na kojima pišu dimenzije).


Program na serveru za obradu će još dodatno napraviti obradu i sve smanjiti, te pretvoriti u webp format:Problem koji često zbunjuje ljude koji održavaju web ili dizajniraju - je taj da računalo centrira fotografiju, smanji na dimenzije koje smo mu rekli i odreže rubove. Evo primjer kad ste uplodali fotografiju 1920x1280, a na nekom mjestu na webu se prikazuje 1920x764 fotografija: 


Ako se recimo prikazuje u formatu 629x527. Tu smanji fotografiju po visini na 527px i onda kida ostatak da dođe do 629px u širinu (jer kod smanjivanja 1920x1280 računali smanji ovu stranicu 1280px na 527px, a  širina se proporcionalno smanji na 729px što je više nego treba i on automatski kida višak): 


Kad nastaje problem:


- kad je fotografija manja, pa on ne stvara fotografiju potrebne dimenzije, pa tada web ili prikazuje manju fotografiju pa stoji nekakva okolna rupa ili razvuče fotografiju pa je ona mutna... 


- drugi problem nastaje kada fotografija ne može ostvariti potrebne dimenzije jer je premala u visini ili širini kad se smanji jedna od strana (širina ili visina) na definirane dimenzije.I još jedna bitna stavka je orjentacija fotografije.  Landscape i portrtaite:

 


Ako je galerija fotografija (više ih je) podrazumijeva se da se pazi na orijentaciju da su sve fotografije isto orjentirane (pretpostavljam i najčešće landscape). Ako je samo jedna fotografija i tu bi bilo dobro pripaziti na ono što je dizajner predivdio, jer jer tako programer i složio onda poziciju za objavu fotografije. Računalo će nekad dobro odrezat portrait fotografiju na landscape format (ako je fotografija dovoljno velika, ali će to svakako glupo kadroivirat jer će odrezati masu okoline), ali često neće ni to napraviti - jer tu ustvari nije greška i računalo misli da vi želite tu orjentaciju.