Svaki dinaimčki sadržaj, kao i stranice, mogu se prevoditi na dodane jezike.

Zbog lakšeg snalaženja možete selektirati da vam prikazuje samo jedan jezik:Svaki post ili stranicu ako je povezana (dakle postoji i na engleskoj i na hrvatskoj stranici) je potrebno povezati da sam program zna da su to isti tekstovi, samo prevedeni. Je li to povezano vidi se po samom prikazu:Ovo gore znači da je hrvatski prijevod, a klikom na olovčicu da  se može otvoriti i editirati engleski prijevod.


Ovo dole znači da je engleski prijevod i "+" znači da se može dodati hrvatski prijevod.


Do istoga možete ući i kod pisanja ili editiranja postojećeg posta/stranice:
Language je jezik na kojem je pisano (i prikazuje se samo na tom jeziku), a Translations je ime na drugim jezicima.


Recimo da unostie novi sadržaj - odaberete za koji jezik to radite i nakon što kliknete "Publish" možete kliknuti oznaku + kod jezika na kojemu želite napraviti prijevod:Napominjem da se kod odabira novog prijevoda kopiraju i svi uneseni parametri (osim naslova), kao i pripadajuće fotografije (ako to ne treba - može se izmijeniti).