Da bi mijenjanje jezika na svakoj stranici radilo nesmetano WordPress tj. Polylang trebaju biti upoznati koji postovi/slike i sl. su povezani prijevodi.

Zna li može se provjeriti na način da ne postoji znak + kraj pojedinog jezika (jer to znači da ili nema prijevoda, pa predlaže da ga napravite ili znači da ga je izgubio).


Ako postoji prijevod, ali Wordpress nije upoznat dovoljno ga je uputiti na navedeno:uđe se u edit i na prozorčiću za jezike:Sustav će sam pretražiti nazive prijevoda i predložiti će odgovarajući. Kada sačuvate navedeno isto će se povezati i na ostalim jezicima.