Administracija

Dodavanje novog korisnika u Google Apps
Novi korisnik se dodaje u administracijskom sučelju: i zatim u users: S obzirom da vjerojatno nemate licence na lageru treba odobriti kupn...
Mon, 20 Mar, 2023 at 5:14 PM
Izrada e-mail potpisa koji se otvara u svim e-mail preglednicima
Ideja je da se koristi nekakav alat za HTML i da se umjesto <div> koristi <table>. Evo primjer: <table style="width: 100%;"...
Fri, 28 Feb, 2020 at 1:11 PM
Izmjena podataka o plaćanju (Billing)
Za izmjene podataka o plaćanju (Billing) potrebno je logirati se kao administartor u Admin consolu: Tamo odabrati opciju Billing: Te u opciji koju pl...
Tue, 2 Jun, 2020 at 12:13 PM