Za primanje više emailova na isti Gmail account potrebno je otići na Settings:Odaberite Accounts:


Treba dodati čitanje drugog računa:

U pop-up prozoru dodajte email adresu:


i nakon toga u sljedećem prozoru:
Unjieti username i password, te POP server (obično mail.domena.aaa ili pop.domena.aaa)

Recimo za Office 365 mail je outlook.office365.com PORT 995 i SSL


Ukoliko želite da na starom serveru ostaju mailovi označiti Leave a copy of retrieved message on the server.


Ukoliko je potreban SSL konekcija do postojećeg POP servera kliknite Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail.


Ukoliko želite da dolazni mailovi budu posebno označeni odaberite Label  (Label incoming messages:)


Ukoliko želite da mailovi koje učitate automatski odu u arhivu kliknite Archive incoming messages.


Nakon što sve točno unesete kliknite Add Account.


Sada će pitati želite sli slati mailove kao korisnik, a to možete konfigurirati prateći sljedeći tutorial: