Apps

Google Groups: Zajednički email (Collaborative Inbox)
Za korištenje zajedničkog emaila (kojeg može koristiti više korisnika) u Google Appsu potrebno je koristiti Google grupe. Treba provjeriti je li aktiva...
Mon, 22 Mar, 2021 at 8:27 AM
Google Groups: Rad sa membersima u grupama
Grupe po defaultu imaju Ownera, Managere i Membere (i naravno non-membere koji u grupu mogu poslati post slanjem emaila na grupin email. Ako želite doda...
Fri, 19 Mar, 2021 at 8:18 PM
Google Groups: Uključivanje Groups for Business
Da bi se mogle koristiti grupe na razini domene prijavljene u google apps trebalo bi imati uključeno Groups for Business: Admin console>A...
Fri, 19 Mar, 2021 at 8:17 PM
Google Groups: Dopuštanje sudjelovanja u Groupe for Business onima izvan domene
Ukoliko želite da vam se u grupu mogu spajati i korisnici koji nisu na vašoj domeni bitno je uključiti te opcije u Admin Console>Apps>Google Apps>...
Tue, 9 Jan, 2024 at 11:02 AM
Slanje emaila kao neki drugi korisnik
Kada ste logirani kao korisnik ime.prezime@domena.hr možete poslati email i kao netko drugi (recimo info@domena.hr). Ovo je korisno kod zajedničkih mailbox...
Fri, 19 Mar, 2021 at 8:47 PM
Primanje više emailova u isti Gmail account
Za primanje više emailova na isti Gmail account potrebno je otići na Settings: Odaberite Accounts: Treba dodati čitanje d...
Wed, 8 Jun, 2016 at 12:35 PM
Dodavanje slike u signature emaila
Potpis (signature) se radit ako da se ide na Settings: Te se ostaje u General tabu i odlaziš fo Signature linije: Unosi se željeni tekst, a uno...
Tue, 6 Feb, 2018 at 1:25 PM
Korištenje G-suite maila u Outooku
Za početak trebate odobriti korištenje IMAP protokola. Logirajte se na web sučelje googlea maila. Odaberite Settings iz izbornika: Otiđite u izbor...
Tue, 6 Oct, 2020 at 3:21 PM