Potpis (signature) se radit ako da se ide na Settings:Te se ostaje u General tabu i odlaziš fo Signature linije:


Unosi se željeni tekst, a unos slike ne može biti lokalno napravljen, jer drugi korisnici neće moći pristupiti slici, stoga je bitno da slika bude negdje na internetu (idealno na vlastitim web stranicama).


Klikne se:


Te u ponuđenom okviru odlazi na Web Addres (URL):

unesete direktan URL link do vašeg loga:


I odaberite Select


Unosom slike odaberite dimenziju (Small/Medium/Large).


Ukoliko želite da ona bude link na vašu veb stranicu označite je (select all) i kliknite znak za link: