Ukoliko želite da vam se u grupu mogu spajati i korisnici koji nisu na vašoj domeni bitno je uključiti te opcije u Admin Console>Apps>Google Apps> Groups for Business>Sharing settings:

Staviti da je grupa public na internetu.