Da biste editirali stranicu potrebno je ući u Pages:


I odabrati editiranje :


ili dok ste logirani na stranici u gornjem izborniku kliknuti isti link:


Napominjem ako na stranici postoje neki posebni elementi da će se u padajućem izborniku pojaviti imena navedenih elemenata - klikom na njih ulazite u editiranje samo njih:



Kad se stranica otvori ona je podijeljena na dva dijela:


administracijski:


I onaj gdje je vidljiva sam stranica.


Klikom na bilo koji naslov, fotografiju, galleriju dobija se mogućnost editiranja teksta ili fotografija u ovom administracijskom dijelu.