Stranice/Pages - izmjene sa Elementorom

Pages - izmjena statičkog sadržaja
Da biste editirali stranicu potrebno je ući u Pages: I odabrati editiranje : ili dok ste logirani na stranici u gornjem izborniku kliknuti isti ...
Thu, 9 Jul, 2020 at 9:54 AM
Pages - responsivne stranice (mobile, tablet, desktop)
Ukoliko želite pogledati kako stranica izgleda na mobilnom ili tablet uređaju: Kako odabirete različite opcije stranica se prilagođava izgledu:
Fri, 1 Feb, 2019 at 12:53 PM
Pages - izmjene fotografija na Slideru
Klikom na Slider na stranici otvara se Content editor za njega: Klikom na Item dobiva se mogućnost editirati pojedinog elementa SLidera (konkret...
Fri, 1 Feb, 2019 at 3:06 PM
Izmjene na stranici se ne prikazuju
Kada napravite izmjene na stranici, a one odmah nisu vidljive u vašem browseru razlog je najčešće u memoriranim stranicama bilo na serveru ili na vašem loka...
Tue, 14 Jan, 2020 at 10:31 AM