Fotografija se u Wordpressu postu tj. objavama dodaje klikom na + znak i odabirom Slika/Image: 


U trenutku kad se otvori pojavljuje se ovaj okvir u kojem birate da li prenosite fotografiju sa kompjutera, birate iz postojećih i već unesenih fotografija ili stavljate direktan URL do fotografije:


Osim toga otvara se i dodatan izbornik sa desne strane u slideru i iznad same fotografije.


Prva daje opciju zamjene postojeće fotografije u neku drugu kategoriju:
Sljedeće dvije služe za premještanje bloka fotografija kroz tekst bilo ručno (drag and drop na ove točkice) ili automatski klikom na strelicu gore/dole za pomicanje bloka za jedan blok gore tj. dole:
Poravnanje omogućava centriranje fotografije unutar okvirnog teksta. Paziti da ako želite da nalazi unutar teksta i smanjite fotografiju.


Veličina fotografije bira se u desnom slideru pod kategorijom POstavke slike:


Napominjem da Veličina slike i Dimenzije slike su dvije opcije. Veličina je koju fotografiju učitava (Wordpress za svaku dimenziju ima posebnu fotografiju da bi ubrzao učitavanje), dok je dimenzija (bili fiksno uneseno u pixselima bilo odabrano u postotku) veličina u kojoj je sustav prikazuje (ako Veličina slike i Dimenzije nisu iste - sustav ih širi tj. skuplja po Dimenzijama).


Savjet je da birate najmanju moguću veličinu koja će davati dodvoljnu kvalitetu onome što želite prikazati. 

Ako prikazujete samo Thumbnail fotografije koja će se otvoriti u Lightboxu) tada odaberite Thumnlail ili MInijaturnu, AKo ćete stavljati da otvara pola slika, pola tekst odaberite Srednju veličinu, a ako ćete odabrati da prikaže kompletnu fotografiju u redu tada odabrati Veliku (ako se prikazuje preko cijelog ekrana, što skoro nikad nije slučaj sa postovima odaberite Full ili punu veličinu!). Dimenzije slike će se prilaghođavati veličini koju odaberete, ali ćete je moći mijenjati i ručno ukoliko želite smanjiti prikazanu fotografiju.


Ako fotografija se treba otvoriti u Lightboxu treba odabrati ikonicu link i odbarat opciju:

  • Medijski zapis je lightbox na istoj stranici, 
  • Stranica privitka je otvaranje fotografije u praznom prozoru).


URL je da fotografija vodi negdje drugo. Dodatne opcije možete dobiti klikom na strelicu prema dole da recimo otvara link u novoj kartici:

Poveznica rel i POveži CSS klasu su posebne opcije za dodatne funkcije koje se rijetko koriste!