Objave/Posts - korištenje

Dodavanje/pregled Objava/Post
Objave ili Postovi su sastavni dio svake Wordpress web stranice. Kad se logirate i uđete u Dashboard u izborniku sa lijeve strane pri vrhu nalaziti će se I...
Thu, 3 Dec, 2020 at 2:50 PM
Post: Rad sa fotografijama
Fotografija se u Wordpressu postu tj. objavama dodaje klikom na + znak i odabirom Slika/Image:  U trenutku kad se otvori pojavljuje se ovaj okvir u ko...
Wed, 4 Nov, 2020 at 1:24 PM
Kategorije
Kategorije služe za bolju organizaciju i grupiranje srodnih objava. One se mogu hijerarhijski označiti (Da postoji glavna kategorije i neograničeno podkateg...
Thu, 3 Dec, 2020 at 3:35 PM
Oznake/Tags
Tagovi su ključne riječi o objavi i mogu i ne moraju se pojavljivati i u drugim objavama. Za razliku od kategorija, objave nemaju hijerarhiju, što znači da ...
Thu, 3 Dec, 2020 at 3:30 PM