Tagovi su ključne riječi o objavi i mogu i ne moraju se pojavljivati i u drugim objavama. Za razliku od kategorija, objave nemaju hijerarhiju, što znači da nisu povezane sa drugim oznakama.  

Oznake se mogu dodaju ili kroz izbornik Oznaka ili direktno kroz objavu/post.
Ovo su opcije:


Ime - je ime vidljivo na stranici

Slug -  URL verzija imena kategorije koju WordPress sam napravi, ali možete je promijeniti - vidljiva je u linku.


Opis - rijetko se koristi, ali provjerite na stranici.Kad je unesen tag možete ga pronaći kad dođete mišem preko njega prikaže se dodatnih opcija:Dodavanje taga kroz objavu se radi tako da se unesu ključne riječi:kad unesete ključnu riječ ili stavite zarez ili udrite Enter.